Dokumenty

Dokumenty członkowskie Judo Legia Warszawa

Aby przystąpić do klubu, po odbyciu treningu próbnego, należy złożyć u trenera przed następnym treningiem deklarację członkowską – do pobrania poniżej.

Deklaracja członkowska – pobierz >

– zapis „Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji …” dotyczy otrzymywania od nas maili dot. organizacji zajęć. Nie udostępniamy nikomu Państwa danych kontaktowych.

W poniższych dwóch dokumentach (których znajomość potwierdzają Państwo podpisując deklarację) są opisane warunki uczestnictwa w klubie oraz informacje na temat m.in. płatności i organizacji zajęć.

Statut ze zmianami 2015 – Judo Legia Warszawa – pobierz >

Regulamin Sekcji Judo Klubu Legia Warszawa – pobierz >

Dzieci starsze (z grup JUDO) muszą posiadać badania sportowe wykonane u lekarza medycyny sportowej. Jeśli będzie możliwość wykonania takich badań w klubie, będziemy informować o tym na stronie.

KONTO BANKOWE:

Nr konta 27 2490 0005 0000 4500 4576 7305
Dane: JUDO LEGIA WARSZAWA
ul. Rosoła 20/7
02-786 Warszawa

Prosimy pamiętać o odpowiednim tytułowaniu przelewów wg. wzoru Składka członkowska imię i nazwisko uczestnika numer grupy oraz miesiąc, za który opłacana jest składka np. Składka członkowska Jan Kowalski U5 luty 2015. Taki opis bardzo ułatwia nam księgowanie wpłat – jeśli ktoś ma ustawione stałe zlecenie prosimy dodać „za miesiąc bieżący”.

Płatności zawsze dokonujemy za dany miesiąc z góry, do 10 danego miesiąca.

PAKIET STARTOWY

Informacje znajdują się TUTAJ.

REZYGNACJA

Rezygnacja z członkostwa musi mieć formę pisemną i być złożona w klubie do 20 poprzedzającego miesiąc, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma być od 1 marca, to rezygnacja powinna wpłynąć do 20 lutego). Do momentu złożenia rezygnacji obowiązują Państwa składki z tytułu członkostwa.

Rezygnacja – pobierz >

Wszystkie dokumenty zostały stworzone na potrzeby Judo Legia Warszawa i klub posiada do nich prawa autorskie.