Aktualności

II Liga Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2017

II Liga Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2017

II Liga Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2017

Zawody z kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo dla roczników 2007-2009. Szczegółowych informacji udzielają trenerzy prowadzący.

Prawo startu: kluby należące do Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo, osobno chłopcy i dziewczęta rocznik 2009, 2008, 2007 za okazaniem legitymacji szkolnych.

 

UWAGA!

Dzieci młodsze nie mają prawa startu oraz zakaz startu: młodszy rocznik w starszej kategorii wiekowej

Startowe: 30 zł od zawodnika, płatne przy wadze

Informacje: u trenerów prowadzących oraz na wmzjudo.pl
Zgłoszenia imienne przez panel zgłoszeniowy na stronie judostat: judostat.pl do dnia 9.03.2016. do godziny 22.00
Zgłoszenie po terminie – oplata startowa 40 zł

 

II Liga Funny WOM: 11.03.2016
Miejsce: Warszawa Wesoła ul. Klimatyczna 1

Rocznik 2007 i 2008 i 2009 – walka funny judo
Strój: JUDOGI

Nagrody: dyplomy, medal dla każdego uczestnika

 

Program godzinowy Ligi:

Kategoria wiekowa dzieci urodzonych w roku 2009
8.00 – 8.30 waga
8.30 – 9.00 losowanie grup
9.00 – 9.15 rozgrzewka
9.15 – 11.30 zawody

Kategoria wiekowa dzieci urodzonych w roku 2008
11.30 – 12.15 waga
12.15 – 12.45 losowanie grup
12.45 – 13.00 rozgrzewka
13.00 – 14.30 zawody

Kategoria wiekowa dzieci urodzonych w roku 2007
14.30 – 15.00 waga
15.00 – 15.30 losowanie grup
15.30 – 16.00 rozgrzewka
16.00 – 18.00 zawody

 

Regulamin Ligi Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny Judo 2017

I. Dziewczynki i chłopcy klasa I rocznik 2009
Walka judo- punkty i zasady sędziowania wg przepisów PZJ:
Punkty za czas w trzymaniu:
Wazari 10 s (uzyskanie 2 wazari nie kończy walki)
Ippon 20 s

Inne informacje:
a.) WALKA ROZPOCZYNA SIĘ Z UCHWYTU KUMI – KATA PRZED KAŻDYM HAJIME (hadzime). (PRZEZ CAŁY CZAS WALKI NIE DOZWOLONY JEST UCHWYT ZA GŁOWĘ)
b.) Walka trwa 1 minutę (jest to czas ciągły)
c.) Zatrzymanie czasu może nastąpić na wyraźne polecenie sędziego (poprawienie stroju, kontuzja, itp.). W przypadku gdy walka nie zostanie rozstrzygnięta po 1 minucie sędzia stosuje dogrywkę („golden score”) bez limitu czasu. W dogrywce pierwsza punktowana akcja przynosi zwycięstwo.
d.) Na macie (polu walki) przebywają tylko aktualnie walczący zawodnicy i sędziowie. Kibice i pozostali zawodnicy przebywają poza matą, na trybunach, ławeczkach (przechodzenie przez matę podczas toczącej się walki jest niedozwolone).
e.) Drugi wyczytany zawodnik zakłada czerwoną przepaskę.
Przed wejściem na matę (przed czerwonym polem) zawodnicy wykonują pierwszy ukłon, po wejściu na pole walki drugi, po czym wykonują krok do przodu , WYKONUJĄ UCHWYT KUMIK – KATA oczekują na komendę sędziego do rozpoczęcia walki HAJIME (hadzime) Sędziowie przerywają walkę komendą MATE. Koniec walki zostanie oznajmiony słowami SORE-MADE. Po ogłoszeniu wyniku-zwycięzcy zawodnicy wykonują pierwszy ukłon wewnątrz pola walki i drugi na zewnątrz, za czerwonym polem (wszystkie ukłony wykonywane są w pozycji stojącej)

II. Dziewczynki i chłopcy klasa II rocznik 2008 i klasa III rocznik 2007
Walka judo- punkty i zasady sędziowania wg przepisów PZJ:
Punkty za czas w trzymaniu:
Wazari 10 s (uzyskanie 2 wazari nie kończy walki)
Ippon 20 s

Inne informacje:
f.) Walka trwa 1 minutę (jest to czas ciągły)
g.) Zatrzymanie czasu może nastąpić na wyraźne polecenie sędziego (poprawienie stroju, kontuzja, itp.). W przypadku gdy walka nie zostanie rozstrzygnięta po 1 minucie sędzia stosuje dogrywkę („golden score”) bez limitu czasu. W dogrywce pierwsza punktowana akcja przynosi zwycięstwo.
h.) Na macie (polu walki) przebywają tylko aktualnie walczący zawodnicy i sędziowie. Kibice i pozostali zawodnicy przebywają poza matą, na trybunach, ławeczkach (przechodzenie przez matę podczas toczącej się walki jest niedozwolone).
i.) Drugi wyczytany zawodnik zakłada czerwoną przepaskę.

Przed wejściem na matę (przed czerwonym polem) zawodnicy wykonują pierwszy ukłon, po wejściu na pole walki drugi, po czym wykonują krok do przodu i oczekują na komendę sędziego do rozpoczęcia walki HAJIME (hadzime). W trakcie walki komenda ta będzie stosowana przez sędziego za każdym razem po przerwaniu akcji w celu jej wznowienia. Sędziowie przerywają walkę komendą MATE. Koniec walki zostanie oznajmiony słowami SORE-MADE. Po ogłoszeniu wyniku-zwycięzcy zawodnicy wykonują pierwszy ukłon wewnątrz pola walki i drugi na zewnątrz, za czerwonym polem (wszystkie ukłony wykonywane są w pozycji stojącej).

W czasie walki zakazane jest stosowanie rzutów poświęcenia, rzutów z kolan.

Kolejność miejsc w każdej kategorii wagowej ogłaszana jest po zsumowaniu punktów z 2 konkurencji. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przyznaje się takie same miejsce dwóm lub więcej osobą, kolejna osoba otrzymuje miejsce wg kolejności (np. 2 osoby uzyskały najwięcej punktów zajmują 1 m-ce, kolejna osoba zajmuje III miejsce, itd.
Regulamin opracował: Jacek Zawadka