Aktualności

Informacje organizacyjne dla osób kontynuujących zajęcia

Informacje organizacyjne dla osób kontynuujących zajęcia

Informacje organizacyjne dla osób kontynuujących zajęcia

Bardzo się cieszymy, że będą nam Państwo towarzyszyć w kolejnym sezonie. Na pierwsze zajęcia zapraszamy już 4 września. Szczegółowe plany zajęć znajdują się w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ.

Tak jak w latach poprzednich, trenerzy przygotowali podziały grup, proponując albo pozostanie w dotychczasowej grupie albo przeniesienie do grupy wyżej lub przejście do grupy o zwiększonej lub zmniejszonej ilości zajęć.

Na listach nie znajdą się uczestnicy mający wobec klubu nieuregulowane zobowiązania m.in. brak uregulowanych składek członkowskich. Do zajęć nie zostaną również dopuszczone osoby, które nie posiadają aktualnych badań sportowych. Dopiero w momencie otrzymania przez klub kopia aktualnego zaświadczenia, dziecko będzie mogło dołączyć do zajęć.
Przypominamy, że badania mają ważność 6 miesięcy, warto przed upływem tego terminu zapisać się na badania kontrolne. Bark w klubie aktualnych badań będzie skutkował niedopuszczeniem do zajęć również w trakcie sezonu. Musi zostać zachowana ciągłość badań.

UBEZPIECZENIE
W tym sezonie również będziemy kontynuowali obowiązkowe ubezpieczenie dla uczestników, jednak w tym roku zostaną wprowadzone zmiany. Po pierwsze dla starszych zawodników (od kategorii młodzika wzwyż, czyli od rocznika 2004) ubezpieczenie zostanie rozszerzone o tzw. „drogę”, dotyczy to podróży na miejsce zawodów i powrót, chodzi o wyjazdy na zawody poza obrzeża Warszawy. W przypadku zawodników starszych takie wyjazdy zdarzać się będą dużo częściej, niż w przypadku dzieci młodszych. Wysokość składki zostanie podana na początku września i prosimy o jej opłacenia wraz z pierwszą składką.
W celu ujednolicenia opłacanych składek na ubezpieczenie, w tym sezonie wprowadzone zostaną dwa terminy – osoby, które do tej pory opłacały składkę w pierwszym semestrze, czyli do stycznia będzie obowiązywał termin wrześniowy, a osoby, które opłacały ubezpieczenie od lutego – termin lutowy. Na stronie będą podane listy kto kiedy powinien opłacić składkę.

ZMIANY GRUP/LOKALIZACJI
Jeśli po opublikowaniu list grup okaże się, że ze względów organizacyjnych chcą Państwo zmienić grupę lub lokalizację, prosimy o kontakt z klubem w celu dobrania nowej grupy.
Prosimy kontaktować się mailowo info@judo.legia.com lub telefonicznie 792 080 093.

PAKIETY STARTOWE
Osoby, które dołączyły do klubu pod koniec sezonu i termin zakupu pakietu startowego upływał w czerwcu lub w trakcie wakacji, muszą zakupić pakiet najpóźniej do końca września. Po tym terminie dziecko nei zostanie dopuszczone do zajęć.

BADANIA SPORTOWE (AKTUALIZACJA)
Przypominamy o obowiązkowych badaniach sportowych, w tym roku zawodnicy od kategorii młodzika (w roku 2017 są to zawodnicy od rocznika 2004 i starsi) wykonujące badania w klubie będą zobowiązane do dostarczenia na wizytę oprócz morfologii i badania moczu, również badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

Osoby bez aktualnych badań nie będą dopuszczone do zajęć do momentu ich dostarczenia. W klubie musi znajdować się kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego.

REZYGNACJA
Przypominamy, że samo nieprzystąpienie do zajęć we wrześniu nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w klubie. Rezygnacja musi mieć formę pisemną i musi zostać złożona w klubie w odpowiednim momencie, czyli do 20 dnia miesiąc poprzedzającego ten, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma mieć skutek na 1 października, musi zostać złożona do 20 września).