Strefa edukacji

Korzyści z uprawiania judo w szkołach

Korzyści z uprawiania judo w szkołach

Nauczanie judo wśród dzieci często jest realizowane w szkołach podstawowych i średnich. System edukacyjny jest otwarty na judo, a korzyści płynące z uprawiania tej dyscypliny sportu stają się coraz bardziej doceniane przez nauczycieli i rodziców.

W ubiegłym roku Europejska Unia Judo (EJU) zorganizowała seminarium trenerskie poświęcone judo dzieci. Podczas  warsztatów trenerzy judo z całej Europy dyskutowali na temat korzyści jakie odnoszą dzieci trenując judo.

Linią przewodnią dyskusji nad zaletami judo stało się rozważanie dotyczące wzmacniania i ulepszania:
– poczucia własnej wartości
– samooceny
– zdyscyplinowania
– relacji społecznych
– nawyków higienicznych
– frekwencji szkolnej
– ocen szkolnych

Z kolei zgodzono się, że judo hamuje i osłabia:
– zachowania agresywne
– złe postawy
– znęcanie się nad innymi
– przeklinanie
– zachowania destrukcyjne

Ćwiczenia fizyczne od dawna były uznawanie za skuteczny środek poprawiający zdrowie, walczący z depresją i innymi chorobami psychicznymi. Także za ten typ aktywności dzieci, która rozwija różne umiejętności i daje im szerszy krąg znajomości.

Judo jest oczywiście taką formą aktywności, ale jest także czymś znacznie szerszym. Judo staje się drogą do rozwijania własnej osobowości, i to nie tylko w sensie rozwoju fizycznego, ale także emocjonalnego i społecznego. Twórca judo widział ten sport jako drogę do rozwoju społeczeństwa poprzez rozwój każdego z jego członków.

Judo pomoże twojemu dziecku rozwijać swoje uzdolnienia, ale także zredukować nadwagę, jeśli ona wystąpi. Judo pomoże także w rozwoju relacji społecznych, co będzie widoczne w kontaktach z innymi dziećmi. Judo jest sportem kontaktowym i istnieje potencjalna możliwość urazu. Dzieci bardzo szybko uczą się, że należy szanować rywala. Jeżeli rzucisz przeciwnika z niepotrzebnie dużą siła, może on odpłacić ci tym samym następnym razem. Dzieci uczą się również empatii, co pomaga przeciwdziałać przemocy i znęcaniu się.

Kluby judo są miejscem, gdzie odnajdujemy elementy dyscypliny i „fair-play”. Jest to bardzo korzystne dla dzieci, które uczą się właściwych zachowań, samokontroli i właściwej dyscypliny. Są oczywiście na treningach momenty bardziej swobodne i wtedy dzieci mogą robić to jest naturalne dla ich wieku… bawić się.

Korzyści z uprawiania judo w szkołachZdobywanie kolejnych stopni, które w judo określane są kolorem pasów jest metodą nagradzania wysiłków i postępu w umiejętnościach. Ma to dużą wartość we wzmacnianiu własnego wizerunku i pomaga dzieciom w łączeniu wysiłku z rezultatem. Stopni w judo nie dostaje się w prezencie, trzeba na nie zapracować. Dzieci mają świadomość, że jeśli będą czynić postępy, zdobędą kolejny pas. Taka lekcja przydaje się także w życiu poza sportowym.

Judogi są białe i muszą takie pozostać, gdyż judo musi być czyste i schludne. Także trenujące dzieci powinny być czyste i schludne, a przecież tego pragną rodzice. Bliski kontakt fizyczny na treningach nie pozostawia miejsca na brudne i śmierdzące stroje, a takie nawyki przydają się życiu codziennym.

W judo nie ma przemocy, ani niegrzecznego języka. Takie ograniczenia są pomocne dla dzieci w ocenie niewłaściwych zachować i zwrotów. To co uchodzi na placu zabaw nie jest właściwe w klubie judo. Trenerzy podkreślają także, że rzuty i trzymania nauczone w klubie nie są do stosowania poza klubem.

Podsumowując, judo zakreśla granice zachowania dzieci. Ten sport tworzy unikatowe środowisko, ucząc dzieci określonych umiejętności w wyjątkowy sposób. Szkoły są zgodne w twierdzeniu, że judo jest dobre dla uczniów, nie tylko jako zbiór określonych ćwiczeń, ale także jako element wysiłków edukacyjnych, takich jak kampanie antyprzemocowe.

Poniższy cytat sformułowany przez kuratora oświaty, dobrze odzwierciedla w jaki sposób judo jest postrzegane w przestrzeni przemocy szkolnej:

„…etos judo doskonale pasuje do strategii antyprzemocowych i da się to udowodnić podczas wizytacji…”

To wspaniałe potwierdzenie wartości judo dla dzieci. Jako rodzic, będziesz mógł łatwo stwierdzić w praktyce opisane zalety judo i zrozumieć wielki wpływ tego sportu na właściwy rozwój swojego dziecka.

przetłumaczył dla Judo Legia Warszawa
prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski