Aktualności

Opłaty w sekcji Judo Legia Warszawa

Opłaty w sekcji Judo Legia Warszawa

Opłaty w sekcji Judo Legia Warszawa

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Nowe wysokości opłat obowiązują od 2 września 2019. 

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską:

  •  grupy trenujące raz w tygodniu – 90,- zł miesięcznie
  •  grupy FUNNY JUDO trenujące dwa razy w tygodniu – 140,- zł miesięcznie
  • grupy JUDO trenujące dwa razy w tygodniu – 150,- zł miesięcznie
  • grupy i osoby trenujące trzy razy w tygodniu i więcej – 170,- zł miesięcznie (dotyczy wyłącznie grup JUDO, jeśli trzeci trening jest w innej grupie niż grupa dominująca wymaga to zgody trenera prowadzącego)W przypadku rodzeństw można skorzystać z 10% zniżki.

– dla dzieci należących do klas sportowych – składka w I klasie wynosi 150 zł rocznie, w II klasie w momencie korzystania z jakichkolwiek dodatkowych treningów w klubie (z wyłączeniem randori) składka miesięczna wynosi 50 zł, w przypadku nie korzystania z dodatkowych treningów obowiązuje składka roczna – 150 zł.

Składka członkowska jest stała, bez względu na ilość treningów w danych miesiącu i niezależna od faktycznych obecności dziecka.
Miesiące wakacyjne są nieskładkowe.
W przypadku nieobecności powyżej miesiąca (kalendarzowego) obowiązuje składka w wysokości 50% regularnej składki (wymagane zgłoszenie takiej sytuacji do klubu info@judo.legia.com celem weryfikacji długości absencji)

Składka jest płatna zawsze do 10 danego miesiąca za miesiąc z góry, do wpłaty po terminie doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.

UWAGA! Od września każdy uczestnik będzie miał dedykowany numer konta, generowany z systemu po rozpoczęciu sezonu. 

Wpłaty dokonywane na stary numer konta będą zwracane. 

 

PAKIET STARTOWY

W ciągu dwóch miesięcy od momentu przystąpienia do klubu obowiązkowo trzeba zakupić pakiet startowy – koszt pakietu uzależniony jest od rozmiaru judogi.

Cena pakietu:

– dla judog w rozmiarze 110 i 120 cm – 140 zł,
– dla judog w rozmiarze 134, 140 i 150 cm – 160 zł
– dla judog od rozmiaru 160 cm – 200 zł.

Szczegóły: http://judo.legia.com/pakiet-startowy/ 

W skład pakietu wchodzi judoga firmy Adidasa z herbem klubu, spersonalizowana naszywka na plecy oraz smycz klubowa.

Pakiet startowy obejmuje wszystkie grupy.

Numer konta tylko do pakietów:

35 1160 2202 0000 0002 9886 5904
DORWIL Krzysztof Wiłkomirski
ul. Rosoła 20/7
02-786 Warszawa

Przelewy prosimy tytułować w następny sposób: Pakiet startowy imię i nazwisko uczestnika + nr grupy + rozmiar judogi (np. 110, 120, 130 cm).