Opłaty

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE (opłaty)

Nowe wysokości opłat obowiązują od września 2018. 

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską:

– w przypadku grup trenujących raz w tygodniu – 90 zł miesięcznie
– w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu – 140 zł miesięcznie
– w przypadku grup i osób trenujących trzy razy w tygodniu i więcej – 160 zł miesięcznie

Miesiące wakacyjne są nieskładkowe.

W przypadku rodzeństw można skorzystać z 10% zniżki od łącznej sumy składek np. 2*140 zł = 280 zł.

280 zł -10% (28 zł) = 252 zł.

Proszę zwrócić uwagę, że płatność jest za przynależność do grupy, a nie ilość treningów.

Składka członkowska jest stała, bez względu na ilość treningów w danych miesiącu i niezależna od faktycznych obecności dziecka.
Składka jest płatna zawsze do 10 danego miesiąca za miesiąc z góry, do wpłaty po terminie doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.


Nr konta 27 2490 0005 0000 4500 4576 7305
Dane: JUDO LEGIA WARSZAWA
ul. Rosoła 20/7 
02-786 Warszawa

Prosimy o prawidłowe opisywanie przelewów, zgodnie ze wzorem „Składka członkowska imię i nazwisko + nr grupy + miesiąc, za który dokonywana jest opłata” np. Składka członkowska Jan Kowalski G6 wrzesień 2015. Brak prawidłowego opisu utrudnia prawidłowe księgowanie zobowiązań.

PAKIET STARTOWY

Dodatkowo obowiązkowe jest zakupienie pakietu startowego w kwocie 150 zł (dla judog do 150 cm) lub 200 zł (dla judog powyżej 160 cm), w ramach, którego otrzymają Państwo m.in judogę firmy adidas, z herbem klubu. Na zakup takiego pakietu mają Państwo max. 2 miesiące od momentu dołączenia do klubu.

Pakiet startowy obejmuje wszystkie grupy.

Numer konta tylko do pakietów:

35 1160 2202 0000 0002 9886 5904
DORWIL Krzysztof Wiłkomirski
ul. Rosoła 20/7
02-786 Warszawa

Przelewy prosimy tytułować w następny sposób: Pakiet startowy imię i nazwisko uczestnika + nr grupy + rozmiar judogi (np. 110, 120, 130 cm).