Aktualności

Organizacja zajęć od 27 marca do 9 kwietnia

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25.03.2021 r od dnia 27.03.2021 do dnia 9.04.2021 r organizacja współzawodnictwa sportowego (zawodów), zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Zgodnie z powyższym jesteśmy zmuszeni do zawieszenia zajęć stacjonarnych od soboty, 27 marca do piątku 9 kwietnia. W tym czasie prowadzone będą zajęcia online z wykorzystaniem platform typu zoom lub teams. Szczegółowe informacje dotyczące treningów otrzymają Państwo od trenerów prowadzących.

 

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Judo Legia Warszawa