więcej wiadomości

Jak zawiązać pas judo
Jak zawiązać pas judo?
Jak zawiązać pas judo? Ta pozornie bardzo prosta i podstawowa czynność niestety niestety sprawia początkującym adeptom judo sporo problemów. Trudności
posted by