Aktualności Slider

Informacje organizacyjne dla osób kontynuujących zajęcia

Informacje organizacyjne dla osób kontynuujących zajęcia

Bardzo się cieszymy, że będą nam Państwo towarzyszyć w kolejnym sezonie. Na pierwsze zajęcia zapraszamy już 3 września (lokalizacje: Ursynów – Koncertowa i Lokajskiego, Legionowo). W niektórych lokalizacjach rozpoczęcie zajęć będzie opóźnione. Szczegółowe plany zajęć znajdują się w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ.

Tak jak w latach poprzednich, trenerzy przygotowali podziały grup, proponując albo pozostanie w dotychczasowej grupie albo przeniesienie do grupy wyżej lub przejście do grupy o zwiększonej lub zmniejszonej ilości zajęć, w niektórych przypadkach zaproponowana została zmiana lokalizacji.

Listy pojawiają się razem z grafikiem, plik pdf umieszczony jest nad grafikiem w danej lokalizacji. Osoby zaznaczone na czerwono mają do uregulowania zobowiązania wobec klubu (dotyczy braku uregulowanych składek w sezonie 2017/2018 lub braku aktualnych badań sportowych).

UBEZPIECZENIE
Od sezonu 2018/2019 w klubie nie ma już obowiązku opłacania ubezpieczenia.

ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Od 3 września zmianie ulegają wysokości składek członkowskich:

– w przypadku grup trenujących raz w tygodniu – 90 zł miesięcznie (brak zmiany)
– w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu – 140 zł miesięcznie
– w przypadku grup i osób trenujących trzy razy w tygodniu i więcej – 160 zł miesięcznie

ZMIANY GRUP/LOKALIZACJI
Jeśli po opublikowaniu list grup okaże się, że ze względów organizacyjnych/logistycznych chcą Państwo zmienić grupę lub lokalizację, prosimy o kontakt z klubem w celu dobrania nowej grupy.
Prosimy kontaktować się mailowo info@judo.legia.com lub telefonicznie 792 080 093.

PAKIETY STARTOWE
Osoby, które dołączyły do klubu pod koniec sezonu i termin zakupu pakietu startowego upływał w czerwcu lub w trakcie wakacji, muszą zakupić pakiet najpóźniej do końca września. Po tym terminie dziecko nie zostanie dopuszczone do zajęć.

BADANIA SPORTOWE
Przypominamy o obowiązkowych badaniach sportowych, w tym roku zawodnicy od kategorii młodzika (w roku 2018 są to zawodnicy od rocznika 2004 i starsi) wykonujące badania w klubie będą zobowiązane do dostarczenia na wizytę oprócz morfologii i badania moczu, również badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

Badania mają ważność 6 miesięcy, warto przed upływem tego terminu zapisać się na badania kontrolne. Brak w klubie aktualnych badań (xero/skan) będzie skutkował niedopuszczeniem do zajęć również w trakcie sezonu. Musi zostać zachowana ciągłość badań.

REZYGNACJA
Przypominamy, że samo nieprzystąpienie do zajęć we wrześniu nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w klubie. Rezygnacja musi mieć formę pisemną i musi zostać złożona w klubie w odpowiednim momencie, czyli do 20 dnia miesiąc poprzedzającego ten, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma mieć skutek na 1 października, musi zostać złożona do 20 września).